Instrukcja nakładania farb na twarde powierzchnie

29-05-2020

Instrukcja nakładania na twarde powierzchnie
Ta instrukcja opisuje jak należy nakładać farby Createx Colors na twarde powierzchnie, inaczej nazywane
„automotive”. Poniżej opisano podstawowy proces aplikacji, a w celu poznania szczegółowych właściwości farb,
należy się zapoznać z ich Kartą Techniczną.
Czasy schnięcia i utwardzenia są podane dla temperatury 21°C i 50% wilgotności.
Te się zwiększają wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem wilgotności. Malowanie w temperaturze poniżej +16°C
jest niezalecane.
PRZYGOTOWANIE MIXU / ROZCIEŃCZENIE
Dodać 10% 4030 Balancing Clear następnie rozcieńczyć 5-10% przy pomocy 4011
• Odczekać minimum 10 minut przed natryskiem, żeby zaszła pełna reakcja między składnikami mieszanki
• Alkohol zawarty w 4011 obniża napięcie powierzchniowe wody w farbie, co poprawia jej przepływ i
rozlewanie
4011 Reducer – standardowy rozcieńczalnik do wszystkich farb i klarów Createx Colors
• 4013 Reducer – zamiennik dla 4011. Zgodny z regulacjami CA’s South Coast AQMD Rule 1401
• 4012 Reducer – bardziej agresywny w porównaniu z 4011. 4012 może reaktywować poprzednią warstwę
farby, wydłużając czas schnięcia i utwardzenia. Należy zmieszać 4012 z 4011 w stosunku 1:1 podczas
malowania w wysokiej wilgotności
• 4020 Reducer – można dodać do 4011 przy malowaniu w warunkach podwyższonej wilgotności. Zawiera
aceton.
4030 Balancing Clear – należy dodać do farb Createx, aby stworzyć farbę akrylowo-uretanowa. Należy ją rozcieńczyć z
4011 w stosunku 5-10% objętości mieszanki.
• Zmieszanie z 4030 poprawia przywieranie to powierzchni i odporność utwardzonej powłoki. Skraca również
czas schnięcia
• Rekomendowane czasy są określone dla mieszanki farby z 4030
BRAK TERMINU PRZYDATNOŚCI: Farby nie mają określonego terminu przydatności, jednak po zmieszaniu z 4030
lub którymkolwiek z rozcieńczalników zaczną stopniowo tracić wodę i zgęstnieją. Wielokrotna ekspozycja na świeże
powietrze, kiedy zatyczka jest otwierana, aby nalać farbę, także przyśpieszy jej zgęstnienie.
• Najlepiej nie przechowywać farb dłużej niż miesiąc po zmieszaniu z rozcieńczalnikami.
• Należy trzymać je szczelnie zamknięte, w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu.
NALEŻY FILTROWAĆ FARBY PRZED UŻYCIEM. Po otwarciu, sucha farba ze ścianek i zatyczki, może zmieszać
się z płynną.
PISTOLET LAKIERNICZY – Farby są kompatybilne ze wszystkimi pistoletami HVLP
• Dysze: 1.2mm-1.3mm
- głowice o podwójnej atomizacji np. Iwata LPH-400, z dyszą 1.3mm działają najlepiej
- SATA - głowice „i” do farb, „o” do Klarów UVLS i farb Scenix
• Ciśnienie robocze: ok 1.2-1.7 bar
• Minipistolet: 0.8-1.2mm, 1.4-.1.7 bar
- Iwata LPH80 najlepiej działa z końcówką E4, ale nie z E2
AEROGRAF – Wszystkie farby Createx mogą być rozpylane przez dysze 0.5mm lub większe bez rozcieńczania.
• Do mniejszych dysz należy używać farb: Createx Transparent, Wicked, Auto-Air lub Illustration
• Do każdej należy dodać 10% 4030, a następnie rozcieńczyć 10% lub bardziej przy pomocy rozcieńczalnika
4011, dodając go małymi porcjami (po 5%), do maks 25%, odstawiając na kilka minut w celu aklimatyzacji.
• Candy2o rozpyla się dobrze każdym rozmiarem dyszy. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w ich
Karcie Technicznej.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Ta instrukcja zakłada, że malowane powierzchnie są dobrze przygotowane do malowania i w razie potrzeby został
zastosowany podkład. Farby Createx są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami podkładów, farb i klarów. Jeśli
zastosowano podkład, należy mu dać całkowicie wyschnąć i odparować a następnie go zmatować.
W celu przygotowania powierzchni do malowania farbami Createx, należy użyć papieru o gradacji między 400 a 800
• 400 kiedy użyty będzie Autoborne Sealer lub 4050 UVLS Gloss Clear jako podkład
• 600-800 przy bezpośrednim natrysku na malowaną powierzchnię lub przy zastosowaniu farb transparentnych
• można użyć średnich i szorstkich włóknin. Rysy po gradacji 320 i szorstkich włókninach zostaną zakryte przez
AutoBorne Sealer.
Czyszczenie przed malowaniem:
• Należy przetrzeć łagodnym odtłuszczaczem rozpuszczalnikowym i osuszyć niestrzępiąca się szmatką.
• Przed malowaniem nie należy czyścić środkami na bazie wody.
• Należy unikać przesadnego czyszczenia. W czystym pomieszczeniu wystarczy przetarcie czystą szmatką.
PRZYCZEPNOŚĆ do powierzchni i zmatowanych podkładów
2 opcje na rozpoczęcie
1. AutoBorne Sealer – bezpośrednio na zmatowany podkład i na większość powierzchni.
2. UVLS 4050 Gloss Clear – Wyjątkowa przyczepność przy zastosowaniu jako podkład bezpośrednio na metal,
wzmacniacz przyczepności do plastików i innych materiałów.
• 4050 wyjątkowo dobrze trzyma się większości powierzchni z wyjątkiem silikonu.
• 4050 może być użyty jako zamiennik AutoBorne Sealer
• UVLS 4051 Satin & 4052 Matte także mogą być użyte jako podkłady. Z całej trójki 4050 Gloss ma
najlepszą przyczepność, ale wszystkie świetnie się sprawdzają.
Rodzaje podłoży
• Miękki i średnio twardy plastik – AutoBorne Sealer
• Twardy plastik – 4050 Gloss Clear
• Aluminium – AutoBorne Sealer
• Włókno szklane - AutoBorne Sealer
• Szkło – 4050 Gloss Clear
• Kompozyt z drukarki 3D, twardy nylon - 4050 Gloss Clear
• Drewno - 4050 Gloss Clear
• Klar samochodowy - AutoBorne Sealer
• Mosiądz - 4050 Gloss Clear
• Chrome - 4050 Gloss Clear
• Wypolerowane i nie matowane podłoże - 4050 Gloss Clear pozostawiony na 48h do stwardnienia
• Guma - 4050 Gloss Clear
Farby Createx przylegają dobrze do podkładów i większości powierzchni.
• W celu poprawy przyczepności na trudnych do malowania podłożach, wystarczy cienka warstwa
6000 AutoBorne Transparent Sealer lub 4050 Gloss Clear, która zapewni doskonałą przyczepność nawet
najdelikatniejszym liniom nanoszonym aerografem.
- AutoBorne Sealer dobrze przywiera do większości podłoży z powyższej listy, nawet tych do których jest
rekomendowany 4050 Gloss Clear. Rekomendacje pozwalają uzyskać optymalną przyczepność. Przy pozostawieniu
wystarczająco długo do wyschnięcia, AutoBorne Sealer sprawdzi się dobrze na większości niemetalowych powierzchni.
- Przy każdej nowej farbie i podłożu należy zawsze najpierw wykonać test przyczepności.
APLIKOWANIE
Odpowiednia atomizacja jest istotna do osiągnięcia podanych czasów schnięcia, przyczepności i równej powłoki.
Dobrze zatomizowana farba powinna uderzać w malowaną powierzchnię drobnymi, wilgotnymi kropelkami.
• Należy przestrzegać zaleceń producenta pistoletu lakierniczego dla uzyskania najlepszego efektu. Odległość
od malowanej powierzchni to zwykle 15-20cm.
• Należy unikać zbytniej atomizacji farby spowodowanej malowaniem ze zbyt wysokim ciśnieniem.
◦ zbytnia atomizacja powoduje powstawanie tekstury, szczególnie przy malowaniu kolorami metalicznymi
◦ zbytnio zatomizowana farba, nakładana z większej odległości, dociera do podłoża zbyt sucha, co pogarsza
przyczepność.
Pistolet Lakierniczy
Należy sprawdzić kartę techniczną danej farby w celu zapoznania się z konkretnymi rekomendacjami.
Najczęściej farby Createx najlepiej nakładać pistoletem HVLP ze zbiornikiem grawitacyjnym.
• Dysza: 1.2-1.3mm
• Ciśnienie robocze 1.2-1.7 bar
• Minipistolet 0.8-1.2mm, 1.4-1.7 bar
• Średnie warstwy nakładane pasami na zakładkę 50/50
• Każda warstwa powinna mieć na mokro od 12 do 19 μm
• Warstwy nie powinny być zbyt mokre
• Każda warstwa powinna zapewnić ok 50% krycia
• Pełne pokrycie powinno być osiągnięte po 3-4 warstwach
• Każda warstwa powinna podeschnąć przed nałożeniem kolejnej
• Zwykle można nałożyć kolejną po ok 5-10min
• Przyśpieszyć schnięcie można przy wykorzystaniu ruchu powietrza. Farby nie należy ogrzewać, ponieważ
to spowoduje pogorszenie przyczepności.
Ciśnieniowy Pistolet Lakierniczy
Farby Createx dobrze się rozpylają przy użyciu ciśnieniowych pistoletów lakierniczych. Można użyć wielu rozmiarów
dysz. Najczęściej stosuje się:
• Dysza 1mm
• 0.5-0.7 bar na zbiorniku ciśnieniowym, 1.4 bar na pistolecie
Klar
Przy zastosowaniach na zewnątrz, w tym w motoryzacji, wytrzymały klar musi być użyty do zabezpieczenia prac
namalowanych farbami Createx.
• Farby Createx są kompatybilne z większością klarów, zarówno rozpuszczalnikowych jak i wodnych.
• Najlepiej pozwolić farbom całkowicie wyschnąć przez co najmniej 1h przed nałożeniem klaru.
• Nie ma ograniczonego okna czasowego. Farby Createx można pokryć klarem w dowolnym czasie od
wyschnięcia.
• Nie jest wymagane matowanie farb Createx przed nakładaniem klaru.
• Motoryzacja: należy użyć rozpuszczalnikowego klaru chemoutwardzalnego (2K)
◦ należy użyć wolnego rozcieńczalnika
◦ należy unikać szybkoschnących klarów i dodatków. Dłuższy czas schnięcia umożliwia lepszą
przyczepność do farb Createx.
• Prace na zewnątrz, znaki/napisy/szyldy : Klary Createx UVLS lub inne odporne klary.
◦ Wodorozcieńczalne klary UVLS są zalecane do pokrywania farb Createx w przypadku wszystkich
zastosowań, poza motoryzacją. Dostępne są w trzech wersjach: 4050 Gloss, 4051 Satin, 4052 Matte.
◦ Klary UVLS są wyjątkowo przyczepne do plastików, a dzięki swej giętkości idealnie nadają się do modeli
i kostiumów.
• Czyszczenie farby Cretex przed klarem nie jest zalecane. Przetarcie czystą ściereczką antystatyczną zwykle
wystarczy.
◦ Jeśli czyszczenie jest konieczne, należy użyć rozpuszczalnikowego odtłuszczacza lub bezwonnego
spirytusu mineralnego.
◦ Nie należy używać wody, lub płynów do czyszczenia na bazie wody przed nałożeniem klaru na farby
Createx
CZASY SCHNIĘCIA I UTWARDZENIA
Czasy schnięcia i utwardzenia zależą od wielu czynników, zwłaszcza od temperatury, wilgotności powietrza, atomizacji
farby, grubości warstwy. Wszystkie czasy są podane dla temperatury 21°C i 50% wilgotności. Czasy schnięcia i
utwardzenia wydłużają się wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem wilgotności.
Farby wyschną najszybciej, pozwalając na szybsze maskowanie, nakładanie klaru itp. jeśli poprzednie warstwy będą
wysychały na mat (suche w dotyku), przed nałożeniem kolejnej. Nałożenie kolejnej warstwy na mokrą farbę, wydłuży
czas schnięcia.
Minimalne czasy schnięcia
• Kolejna warstwa po: 5-10min
• Maskowanie: po 45-60min
• Pokrycie klarem po: 60min
• Użycie podkładu AutoBorne Sealer w odpowiednim kolorze, skróci czas schnięcia farb Createx, ponieważ
mniej materiału będzie potrzeba do uzyskania pełnego pokrycia.
Brak okien czasowych – Farby Createx mogą być pokryte kolejną warstwą lub klarem po dowolnie długim czasie od
wyschnięcia, bez konieczności matowania dla poprawy przyczepności. W razie wątpliwości, lepiej odczekać dłużej.
Do pełnego utwardzenia wymagane jest 48h – Nawet po wyschnięciu, kiedy można już bezpiecznie maskować, lub
pokrywać klarem farby Createx, wciąż zachodzi proces utwardzania. Najlepsza przyczepność i utwardzenie następuje w
ciągu pierwszych 48h. Dla optymalnego rezultatu, należy pozwolić farbom schnąć w tym czasie w temperaturze
powyżej 16° C.
Wspomaganie schnięcia – Można użyć przepływu ciepłego powietrza do wspomagania schnięcia. Nie można stosować
wysokiej temperatury.
• Wymuszanie schnięcia gorącem, spowoduje powstanie powłoki przypominającej lateks, która słabo się trzyma
i łatwo odchodzi od powierzchni.
• Podwyższona wilgotność – należy dodać 4012 lub 4020 do 4011 w stosunku 1:1, aby wspomóc schnięcie w
warunkach podwyższonej wilgotności lub w niższej temperaturze. 4012 i 4020 są bardziej agresywnymi
rozcieńczalnikami, które wspomagają odparowywanie wody z farby.
CZYSZCZENIE PO FARBIE
Najlepiej umyć pistolet lub aerograf w ciepłej wodzie z mydłem. Metalowe części można namoczyć w 4008 Restorer,
aby usunąć zaschniętą farbę. Po czyszczeniu należy przepłukać rozcieńczalnikiem 4011 lub 4020.
BHP
Należy zapoznać się z ostrzeżeniami na etykietach i w kartach technicznych.
Zawsze należy pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, a w czasie malowania należy nosić odpowiednią
maskę.
Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do oczu, przepłukać dużą ilością wody. Ze skóry zmyć dokładnie wodą z
mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.