Instrukcja Createx Illustration Colors

17-05-2020

Illustration Colors są flagowymi farbami do aerografii Createxa, opracowane dla najlepszej atomizacji i przepływu przez najmniejsze dysze, przy niskim ciśnieniu, bez kropkowania przy przechodzeniu z cieniowania do pełnego nasycenia. Wszystkie Illustration Colors po wyschnięciu są matowe. Illustration Colors, Bloodline i Lifeline są transparentne bez dodatku wypełniacza. Składają się z nasyconych pigmentów do bezpośredniego użycia. Illustration Opaque Colors mają w składzie wypełniacz zwiększający ich krycie. Wszystkie wymienione mają tą samą bazę i w dalszej części tekstu będą nazwane „Illustration Colors” Miękkie Zmazywanie Illustration Colors mają unikalną właściwość, ich ostateczne utwardzenie jest opóźnione do 48h, w trakcie których mogą być poddane obróbce miękką gumką. Po tym czasie tworzą twardą powłokę. Po zmieszaniu z 4030. nie da się ich obrabiać miękką gumką. Opracowane przez artystę Dru Baira Illustration Colors sprawdzają się świetnie przy unikalnych technikach redukcji (ściągania) farby i manipulowania nią podczas procesu utwardzania. Informacje na temat wyjątkowych technik aerograficznych można znaleźć na stronie: schoolofrealism.com Ustawienia Aerografu i Pistoletu Illustration Colors można użyć prosto z butelki, przy każdym rozmiarze dyszy i wielu ustawieniach. Mimo, że większość artystów obniża ich lepkość poprzez dodanie 520% rozcieńczalnika 4011, Illustration Colors rozpyla się dobrze również bez rozcieńczania. Aerograf: dowolna dysza, najczęściej 1-2.5+ Bar Pistolet lakierniczy: dysze 1.2-1.3mm, 1.2-1.5 Bar Minipistolet: dysze 0.8-1.2, 1.4-1.8 Bar
Mieszanie i Rozcieńczanie Illustaration Colors można rozpylać bez rozcieńczania albo dodać rozcieńczalnik 4011 lub 4013. - 4011 to standardowy rozcieńczalnik - 4013 to rozcieńczalnik zgodny z dodatkowymi wymogami jak np. South Coast AQMD Rule 1401 - 4013 to doskonały rozcieńczalnik do airbrushingu Aerograf: Zwykle dodaje się 5-20% rozcieńczalnika - należy dodawać małymi porcjami, mniej więcej 5% objętości farby, aż będzie atomizować drobnymi kropelkami. Pistolet Lakierniczy: 5-10% rozcieńczalnika Do twardych powierzchni i w motoryzacji należy dodać 10% 4030 Balancing Clear, a następnie rozcieńczyć zwykle 10-20%. To poprawia przepływ i przyczepność farby, a także odporność powłoki. Po dodaniu rozcieńczalnika, należy odstawić farbę na ponad 10 minut aby uzyskać najlepszy przepływ i rozprowadzanie. W tym czasie rozcieńczalnik niweluje napięcie powierzchniowe wody znajdującej się w farbie. Demineralizowana lub destylowana woda może być użyta jako rozcieńczalnik, ale tylko do 10% objętości. Przekroczenie tych proporcji może pogorszyć przywieranie farby do powierzchni i wydłuży czas schnięcia. Czas Schnięcia i Wilgotność Referencyjne czasy schnięcia i utwardzenia są podane dla temperatury 21°C i 50% wilgotności. Czasy schnięcia i utwardzenia wydłużają się wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem wilgotności. Malowanie w temperaturze poniżej +16°C jest niezalecane. Illustration Colors zwykle wysychają po 10-15min - dodanie 5-10% rozcieńczalnika skraca ten proces, podobnie jak zmieszanie z 4030 Balancing Clear Przy suszeniu należy używać przepływu powietrza, ale nie ogrzewania. Wymuszanie schnięcia przy użyciu źródła ciepła, może osłabić przywieranie farb do podłoża. Podczas malowania w warunkach podwyższonej wilgotności najlepiej rozcieńczyć farby mieszanką rozcieńczalników 4020 i 4011.
Aplikowanie Illustration Colors to płynne farby akrylowe. Moga być nakładane zarówno pędzlem jak i aerografem lub pistoletem lakierniczym. Farby są zrobione z pigmentów, które nie blakną pod wpływem światła oraz z żywicy akrylowej, która jest trwała i nierozpuszczalna w wodzie po utwardzeniu. Pełne utwardzenie następuje po 48h. Maskowanie: Illustration Colors dobrze sprawdzają się jako farby transparentne w motoryzacji po zmieszaniu z 4030 Balancing Clear. - w celu uzyskania więcej informacji o stosowaniu na twardych powierzchniach proszę się zapoznać z instrukcją: Hard-Surface & Automotive Guide. - Przed wykonaniem maskowania na farbach, które nie były zmieszane z 4030 należy odczekać minimum 4-6h. Zaleca się przefiltrować farby przed użyciem, ponieważ po otwarciu zaschnięta farba ze ścianek butelki i zakrętki może zmieszać się z płynną. Przy aplikacji na twarde plastiki i inne trudne podłoża należy zastosować 4050 UVLS Gloss Clear jako podkład i poczekać aż wyschnie. 4050 przywiera do każdego podłoża poza silikonem. 5092 to zwiększający przyczepność klar na bazie wody, który pozwala nakładać Bloodline i inne wodorozcieńczalne farby na lateks. - działa również na giętkich plastikach, skórze, winylu i innych podłożach - należy nałożyć dwie średnie warstwy bezpośrednio na malowaną powierzchnię, dając każdej z warstw 10-15min na wyschnięcie, następnie nałożyć farbę - należy unikać przyprószania jak i zbytniego wylewania tego środka. Najlepiej działa w dwóch średnich warstwach. - może być zmieszany z farbami, żeby nakładać je bezpośrednio na lateks. Dodaje się ok 25% 5092 do farby, a następnie rozcieńcza mieszankę ok 5-10% przy pomocy 4011. Jest to technika opracowana przez Tima Gorea, twórcy serii Bloodline oraz klaru 5092. Zachęcamy do eksperymentowania z proporcjami i czasami schnięcia. Farby należy pokryć trwałym lakierem bezbarwnym, jak np. klary z serii Createx UVLS Clears w przypadku zastosowań na zewnątrz lub w celu ochrony przy częstym dotykaniu. Można przy ich pomocy uzyskać połysk lub półmat. - są kompatybilne z wieloma innymi klarami, w tym rozpuszczalnikowymi i poliuretanowymi. - matowanie nie jest wymagane przed ich nałożeniem Czyszczenie przed klarem Prace wykonane Illustration Colors można czyścić po całkowitym wyschnięciu, najlepiej po 72h. Opóźnione utwardzanie, które pozwala na miękkie zmazywanie, oznacza, że potrzeba więcej czasu, aby farby zaschły na tyle, żeby można je było bezpiecznie oczyścić przed nałożeniem klaru. Po zmieszaniu z 4030, można je bezpiecznie oczyścić po 4-6h od nałożenia. Można użyć odtłuszczacza na bazie rozpuszczalników lub bezzapachowych spirytusów mineralnych.
Przechowywanie Illustration Colors nie mają terminu przydatności. Należy je przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Należy je szczelnie zatykać, ponieważ dostęp powietrza spowoduje zasychanie farby na powierzchni. Możliwy czas przechowywania bardzo się skraca po dodaniu rozcieńczalnika. Należy rozcieńczać tylko tyle farby ile planuje się zużyć w przeciągu kilku tygodni*, ponieważ dodanie rozcieńczalnika przyśpiesza wysychanie i utwardzanie pod wpływem powietrza. *Mocno rozcieńczona farba (pow. 10%) może być przechowywana nie dłużej niż kilka dni. Czyszczenie Aerografu i Pistoletu Aerograf i pistolet, po użyciu Illustration Colors, najlepiej czyścić przy pomocy płynu do czyszczenia 5618 lub rozcieńczalnika 4011. Do usunięcia zaschniętej farby najlepiej użyć 4008. BHP Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z oczami. Dokładnie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą. Nie połykać. Używać masek zgodnych z NIOSH/MSHA W przypadku dostania się do oczu, przepłukać je czystą wodą przez 15min i skontaktować się z lekarzem. To jest ogólna instrukcja i Createx nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia zawartych w niej informacji. Jeśli nie zostało to uzgodnione na piśmie, CREATEX COLORS NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI I ODRZUCA WSZYSTKIE DOMYŚLNE GWARANCJE, W TYM DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ. CREATEX COLORS NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TYCH PRODUKTÓW.
W celu zapoznania się z kartą charakterystyki należy odwiedzić creatextech.com